برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی رابطه بین سلامت روانی و انگیزش پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز (6550 دریافت)
راهکارهای اعتلای اخلاق حرفه ای در سیستم آموزش پرستاری (5551 دریافت)
بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خود کارآمدی تحصیلی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان جندی شاپور اهواز (5076 دریافت)
پیش بینی سلامت روان براساس ابعاد کمال گرایی و اهمال کاری در دانشجویان پزشکی (4350 دریافت)
هوش اخلاقی و جایگاه این مفهوم در حرفه پرستاری: بررسی موردی (4186 دریافت)
بررسی رابطه حمایت عاطفی ادراک شده و لذت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز (4134 دریافت)
چرا پزشکی؟ نگاهی به انگیزه های انتخاب رشته پزشکی در دانشجویان (3747 دریافت)
مروری بر مدیریت دانش و اهمیت آن در عملکرد پرستاری (3712 دریافت)
بررسی اضطراب ناشی از امتحان در دانشجویان پرستاری (3424 دریافت)
مهارتهای ارتباطی اساتید دانشگاه علوم پزشکی البرز و ارتباط آن با نتایج ارزشیابی آنها (3266 دریافت)
ارزیابی کمی و کیفی روش تدریس بصورت سخنرانی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام (3023 دریافت)
طراحی یک سیستم تصمیم گیرنده جهت درمان پوسیدگی دندان در کودکان (2852 دریافت)
ارتباط بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز (2821 دریافت)
ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان (2677 دریافت)
بررسی نیازهای آموزشی زبان انگلیسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه دانشجویان (2606 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز (2518 دریافت)
بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکر انتقادی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (2480 دریافت)
راهکارهای ارتقاء سطح کیفی آموزش زبان تخصصی پزشکی (2451 دریافت)
ارزیابی اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت احیای قلبی - ریوی: گزارش دو مرحله اول مدل کرک پاتریک (2439 دریافت)
نقش ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان بر سبک یادگیری آنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (2439 دریافت)
همبستگی تفکر انتقادی با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان پرستاری (2403 دریافت)
مروری بر سبک‌های یادگیری دانشجویان پرستاری در ایران (2304 دریافت)
بررسی رابطه سلامت روان و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز (2185 دریافت)
میزان، نوع و عوامل مؤثر بر خطاهای دارویی از منظر پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (2061 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت تصمیم‌گیری بر درک از تصمیم‌گیری بالینی دانشجویان پرستاری (2052 دریافت)
مطالعه تطبیقی برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم پزشکی از منظر چشم‌اندازها، رسالت‌ها و ارزش‌ها (1983 دریافت)
رابطه سلامت معنوی و توانمندی روانشناختی در دانشجویان پرستاری (1955 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با اضطراب امتحان: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی (1943 دریافت)
فراتحلیل رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در ایران (1782 دریافت)
بررسی ارتباط انگیزش و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1755 دریافت)
بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی بندر عباس نسبت به برنامه های آموزش مداوم (1740 دریافت)
گزارش کاربرد آموزش‌نامه بر آموزش بالینی دانشجویان فیزیوتراپی (1718 دریافت)
انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (1717 دریافت)
اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی‌های فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان (1701 دریافت)
ارزشیابی 360 درجه عملکرد دانشجویان مامایی در بلوک زایمان مرکز شهید اکبرآبادی سال 93 (1690 دریافت)
بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی خواندن با اضطراب امتحان در دانشجویان بهداشت حرفه‌ای (1676 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت تصمیم‌گیری بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری (1609 دریافت)
تبیین تجربیات و دیدگاه اعضاء هیات علمی علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص روش های مختلف تدریس (1588 دریافت)
بررسی رفتار نامحترمانه در محیط های آموزشی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد (1582 دریافت)
تجارب مشکلات کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: رویکرد کیفی (1566 دریافت)
عدالت جنسیتی با بی‌عدالتی در نظام آموزشی استان ایلام (1508 دریافت)
کمیت و کیفیت بازخورد در محیط بالینی از نظر دانشجویان مامایی (1479 دریافت)
مقایسه تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول و آخر کارشناسی اطاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1390 (1473 دریافت)
رابطه علّی ادراک حمایت عاطفی معلم با عملکرد زبان انگلیسی با میانجی‌گری احساس تعلق، لذت، نااُمیدی، خودکارآمدی و تلاش تحصیلی (1406 دریافت)
ارزیابی درک دانشجویان مامایی از محیط‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (1375 دریافت)
دانشگاه مجازی:گامی نوین در ارائه آموزش الکترونیکی (1375 دریافت)
رابطه بین عادت‌های مطالعه و تحمل ابهام با بیش‌فعالی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان (1372 دریافت)
تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی دختران دبیرستانی شهر سیریک در خصوص کم خونی فقرآهن (1338 دریافت)
بررسی وضعیت ارزیابی درونی درگروه‌های آموزشی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1394 (1332 دریافت)
مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی فسا (1329 دریافت)
مقایسه محیط آموزشی کلاس ایمنی شناسی در سه دانشکده پزشکی،دندانپزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (1257 دریافت)
یادگیری تیمی اعضای هیأت علمی؛ یک گام به سمت دانشگاه‌های یادگیرنده (1218 دریافت)
مدرس بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان و مدرسین بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1394 (1212 دریافت)
بررسی نقش عوامل ساختاری و مدیریتی دانشگاه در افزایش انجام انجام طرح‌های تحقیقاتی درزمینه آموزش علوم پزشکی از دیدگاه اعضاء هیات علمی بیرجند (1198 دریافت)
عوامل استرس‌زای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون (1154 دریافت)
نگاهی به توانایی دانشجویان دندانپزشکی در درک فیلم های آموزشی به زبان انگلیسی (1119 دریافت)
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی طراحی یادگیری زایشی بر میزان یادگیری دانشجویان رشته پرستاری در درس فیزیولوژی (1089 دریافت)
معنویت سازمانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل (1041 دریافت)
بررسی میزان آگاهی و نیازهای آموزشی درنوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور و عضو فعال خانواده ی آنها در بندر عباس (1023 دریافت)
موانع تحقیقات از دیدگاه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (993 دریافت)
رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در بین پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایلام (971 دریافت)
بررسی همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقاطع مختلف آموزشی (962 دریافت)
مقایسه موانع یادگیری دانشجویان مشروط ‌شده و غیر مشروطی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (951 دریافت)
ارزش‌های بی بدیل در آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی (888 دریافت)
حمایت مربی در محیط بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی (852 دریافت)
منتورشیپ در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری : یک مطالعه مروری سیستماتیک (816 دریافت)
ارزیابی مقایسه ای کیفیت عناصر برنامه درسی در رشته علوم تربیتی (798 دریافت)
بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با میزان کاربست راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گرگان (796 دریافت)
خود ارزیابی اینترن ها و پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی جهرم در زمینه حداقل توانمندی های پزشک عمومی (775 دریافت)
میزان جرات ورزی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده پزشکی بندرعباس (694 دریافت)
تأثیر آموزش به روش نقشه مفهومی در گروههای کوچک بر عملکرد تحصیلی و رضایت مندی دانشجویان در درس ایمنولوژی پایه (538 دریافت)
اثربخشی معنویت درمانی اسلامی بر تعلل ورزی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری (537 دریافت)
نگرش دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی (528 دریافت)
تحلیل کانونی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی (508 دریافت)
نقش میانجی سازگاری تحصیلی در رابطه بین سبک‌های فرزند پروری والدین با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی در دانش‌آموزان دختر شهر زنجان (499 دریافت)
رابطه ابعاد انگیزش کلر با ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ایران (475 دریافت)
رابطه ابعاد شخصیت(نوروزگرایی، وظیفه‌شناسی) و عزت نفس با تعلل‌ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم (460 دریافت)
رضایت‌مندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (455 دریافت)
تأثیر وابستگی به اینترنت بر مؤلفه‌های تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان‌های علوم پزشکی کرمانشاه (432 دریافت)
مشارکت دانشجویان در تدریس از دیدگاه اعضای هیأت علمی: یک مطالعه کیفی (424 دریافت)
برنامه درسی و نظام آموزشی مقطع دکتری پرستاری در ایران و دانشگاه تورنتو کانادا: یک مطالعه تطبیقی (376 دریافت)
سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (366 دریافت)
ارزیابی وضعیت تدریس به کارآموزان و کارورزان پزشکی توسط دستیاران تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1392 (362 دریافت)
نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نسبت به سالمندان (359 دریافت)
مقایسه دو روش آموزشی چهره به چهره و نمایش فیلم بر دانش و آگاهی و مهارت احیای قلبی ریوی پایه در معلمان دو روش آموزش چهره به چهره و نمایش فیلم احیای قلبی ریوی پایه (351 دریافت)
تاثیر آموزش راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی (334 دریافت)
تأثیر الگوی یادگیری در حد تسلط در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری : یک مرور سیستماتیک (333 دریافت)
مقایسه سبک‌های یادگیری دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان براساس مدل VARK (323 دریافت)
تبیین تجارب حل تعارض ارزشی مدرسان دانشگاه علوم پزشکی کاشان،یک مطالعه کیفی (313 دریافت)
تحول در آموزش پرستاری: ضرورتی اجتناب ناپذیر (309 دریافت)
رابطه بین سطح هوش اخلاقی و سبک‌های تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی (302 دریافت)
تحلیلی بر نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی به منظور توانمندسازی آنان در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (301 دریافت)
بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و سبک‌های حل مسئله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول (283 دریافت)
میزان رضایت‌مندی دانشجویان از بهروز بودن وب ‌سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1396 (271 دریافت)
کاردانشجویی در دانشجویان پرستاری: مروری بر مطالعات (269 دریافت)
طراحی محتوی آموزشی درس کارآموزی رشته فناوری اطلاعات سلامت (266 دریافت)
بررسی میزان دستیابی دانش آموختگان پزشکی سال 1392 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به توانمندی های مصوب شورای آموزش پزشکی عمومی (264 دریافت)
افت تحصیلی دانشجویان رشته بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان (264 دریافت)
مقایسه دو روش آموزشی ایفای نقش و آموزش معمول بر یادگیری بلندمدت دانشجویان پرستاری (258 دریافت)
سیستم ایمنی بر روی صحنه نمایش: تأثیر تدریس ایمنولوژی پایه با استفاده از نمایش دانشجوئی بر عملکرد تحصیلی و رضایت مندی دانشجویان پرستاری (244 دریافت)
جمع کل آمار: 153359

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Development Strategies in Medical Education

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
Development Strategies in Medical Education by http://dsme.hums.ac.ir/ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.