برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی رابطه بین سلامت روانی و انگیزش پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز (4381 دریافت)
راهکارهای اعتلای اخلاق حرفه ای در سیستم آموزش پرستاری (4222 دریافت)
بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خود کارآمدی تحصیلی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان جندی شاپور اهواز (4000 دریافت)
پیش بینی سلامت روان براساس ابعاد کمال گرایی و اهمال کاری در دانشجویان پزشکی (3734 دریافت)
هوش اخلاقی و جایگاه این مفهوم در حرفه پرستاری: بررسی موردی (3584 دریافت)
مروری بر مدیریت دانش و اهمیت آن در عملکرد پرستاری (3036 دریافت)
بررسی رابطه حمایت عاطفی ادراک شده و لذت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز (2907 دریافت)
چرا پزشکی؟ نگاهی به انگیزه های انتخاب رشته پزشکی در دانشجویان (2799 دریافت)
مهارتهای ارتباطی اساتید دانشگاه علوم پزشکی البرز و ارتباط آن با نتایج ارزشیابی آنها (2774 دریافت)
بررسی اضطراب ناشی از امتحان در دانشجویان پرستاری (2664 دریافت)
طراحی یک سیستم تصمیم گیرنده جهت درمان پوسیدگی دندان در کودکان (2484 دریافت)
ارتباط بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز (2407 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز (2150 دریافت)
ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان (2142 دریافت)
نقش ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان بر سبک یادگیری آنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (2097 دریافت)
ارزیابی کمی و کیفی روش تدریس بصورت سخنرانی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام (2050 دریافت)
همبستگی تفکر انتقادی با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان پرستاری (2049 دریافت)
راهکارهای ارتقاء سطح کیفی آموزش زبان تخصصی پزشکی (1946 دریافت)
بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکر انتقادی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (1922 دریافت)
ارزیابی اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت احیای قلبی - ریوی: گزارش دو مرحله اول مدل کرک پاتریک (1858 دریافت)
مروری بر سبک‌های یادگیری دانشجویان پرستاری در ایران (1743 دریافت)
مطالعه تطبیقی برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم پزشکی از منظر چشم‌اندازها، رسالت‌ها و ارزش‌ها (1690 دریافت)
رابطه سلامت معنوی و توانمندی روانشناختی در دانشجویان پرستاری (1619 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت تصمیم‌گیری بر درک از تصمیم‌گیری بالینی دانشجویان پرستاری (1611 دریافت)
بررسی نیازهای آموزشی زبان انگلیسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه دانشجویان (1589 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با اضطراب امتحان: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی (1554 دریافت)
میزان، نوع و عوامل مؤثر بر خطاهای دارویی از منظر پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (1519 دریافت)
بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی بندر عباس نسبت به برنامه های آموزش مداوم (1481 دریافت)
گزارش کاربرد آموزش‌نامه بر آموزش بالینی دانشجویان فیزیوتراپی (1469 دریافت)
انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (1454 دریافت)
بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی خواندن با اضطراب امتحان در دانشجویان بهداشت حرفه‌ای (1393 دریافت)
فراتحلیل رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در ایران (1388 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت تصمیم‌گیری بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری (1347 دریافت)
ارزشیابی 360 درجه عملکرد دانشجویان مامایی در بلوک زایمان مرکز شهید اکبرآبادی سال 93 (1341 دریافت)
اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی‌های فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان (1284 دریافت)
مقایسه تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول و آخر کارشناسی اطاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1390 (1276 دریافت)
بررسی رفتار نامحترمانه در محیط های آموزشی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد (1247 دریافت)
تبیین تجربیات و دیدگاه اعضاء هیات علمی علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص روش های مختلف تدریس (1235 دریافت)
عدالت جنسیتی با بی‌عدالتی در نظام آموزشی استان ایلام (1223 دریافت)
بررسی ارتباط انگیزش و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1186 دریافت)
ارزیابی درک دانشجویان مامایی از محیط‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (1169 دریافت)
بررسی رابطه سلامت روان و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز (1169 دریافت)
کمیت و کیفیت بازخورد در محیط بالینی از نظر دانشجویان مامایی (1115 دریافت)
رابطه بین عادت‌های مطالعه و تحمل ابهام با بیش‌فعالی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان (1114 دریافت)
دانشگاه مجازی:گامی نوین در ارائه آموزش الکترونیکی (1100 دریافت)
رابطه علّی ادراک حمایت عاطفی معلم با عملکرد زبان انگلیسی با میانجی‌گری احساس تعلق، لذت، نااُمیدی، خودکارآمدی و تلاش تحصیلی (1100 دریافت)
مقایسه محیط آموزشی کلاس ایمنی شناسی در سه دانشکده پزشکی،دندانپزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (1099 دریافت)
بررسی وضعیت ارزیابی درونی درگروه‌های آموزشی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1394 (1092 دریافت)
تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی دختران دبیرستانی شهر سیریک در خصوص کم خونی فقرآهن (1090 دریافت)
مدرس بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان و مدرسین بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1394 (1018 دریافت)
نگاهی به توانایی دانشجویان دندانپزشکی در درک فیلم های آموزشی به زبان انگلیسی (988 دریافت)
عوامل استرس‌زای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون (975 دریافت)
بررسی نقش عوامل ساختاری و مدیریتی دانشگاه در افزایش انجام انجام طرح‌های تحقیقاتی درزمینه آموزش علوم پزشکی از دیدگاه اعضاء هیات علمی بیرجند (972 دریافت)
یادگیری تیمی اعضای هیأت علمی؛ یک گام به سمت دانشگاه‌های یادگیرنده (961 دریافت)
معنویت سازمانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل (888 دریافت)
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی طراحی یادگیری زایشی بر میزان یادگیری دانشجویان رشته پرستاری در درس فیزیولوژی (825 دریافت)
موانع تحقیقات از دیدگاه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (813 دریافت)
تجارب مشکلات کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: رویکرد کیفی (812 دریافت)
مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی فسا (806 دریافت)
رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در بین پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایلام (792 دریافت)
بررسی میزان آگاهی و نیازهای آموزشی درنوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور و عضو فعال خانواده ی آنها در بندر عباس (777 دریافت)
بررسی همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقاطع مختلف آموزشی (775 دریافت)
مقایسه موانع یادگیری دانشجویان مشروط ‌شده و غیر مشروطی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (746 دریافت)
ارزش‌های بی بدیل در آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی (724 دریافت)
حمایت مربی در محیط بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی (673 دریافت)
بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با میزان کاربست راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گرگان (650 دریافت)
خود ارزیابی اینترن ها و پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی جهرم در زمینه حداقل توانمندی های پزشک عمومی (624 دریافت)
رضایت‌مندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (333 دریافت)
تأثیر آموزش به روش نقشه مفهومی در گروههای کوچک بر عملکرد تحصیلی و رضایت مندی دانشجویان در درس ایمنولوژی پایه (305 دریافت)
تأثیر وابستگی به اینترنت بر مؤلفه‌های تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان‌های علوم پزشکی کرمانشاه (296 دریافت)
میزان جرات ورزی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده پزشکی بندرعباس (278 دریافت)
اثربخشی معنویت درمانی اسلامی بر تعلل ورزی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری (277 دریافت)
مشارکت دانشجویان در تدریس از دیدگاه اعضای هیأت علمی: یک مطالعه کیفی (256 دریافت)
نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نسبت به سالمندان (224 دریافت)
ارزیابی وضعیت تدریس به کارآموزان و کارورزان پزشکی توسط دستیاران تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1392 (222 دریافت)
نگرش دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی (212 دریافت)
ارزیابی مقایسه ای کیفیت عناصر برنامه درسی در رشته علوم تربیتی (198 دریافت)
منتورشیپ در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری : یک مطالعه مروری سیستماتیک (180 دریافت)
سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (175 دریافت)
تاثیر آموزش راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی (154 دریافت)
رابطه ابعاد انگیزش کلر با ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ایران (149 دریافت)
بررسی میزان دستیابی دانش آموختگان پزشکی سال 1392 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به توانمندی های مصوب شورای آموزش پزشکی عمومی (142 دریافت)
میزان رضایت‌مندی دانشجویان از بهروز بودن وب ‌سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1396 (142 دریافت)
سیستم ایمنی بر روی صحنه نمایش: تأثیر تدریس ایمنولوژی پایه با استفاده از نمایش دانشجوئی بر عملکرد تحصیلی و رضایت مندی دانشجویان پرستاری (139 دریافت)
تبیین تجارب حل تعارض ارزشی مدرسان دانشگاه علوم پزشکی کاشان،یک مطالعه کیفی (129 دریافت)
ارتباط بین عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عوامل جمعیت‌شناختی، تحصیلی و دانش آماری (128 دریافت)
برنامه درسی و نظام آموزشی مقطع دکتری پرستاری در ایران و دانشگاه تورنتو کانادا: یک مطالعه تطبیقی (126 دریافت)
تحلیل کانونی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی (121 دریافت)
نقش میانجی سازگاری تحصیلی در رابطه بین سبک‌های فرزند پروری والدین با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی در دانش‌آموزان دختر شهر زنجان (118 دریافت)
تأثیر الگوی یادگیری در حد تسلط در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری : یک مرور سیستماتیک (117 دریافت)
مقایسه سبک‌های یادگیری دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان براساس مدل VARK (109 دریافت)
کاردانشجویی در دانشجویان پرستاری: مروری بر مطالعات (108 دریافت)
گویه های دانشجویی مرتبط با خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل سرواکال (107 دریافت)
تحلیلی بر نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی به منظور توانمندسازی آنان در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (104 دریافت)
رابطه مهارت‌های حل مسئله و جرأت‌ورزی دستیاران جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (96 دریافت)
رابطه بین سطح هوش اخلاقی و سبک‌های تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی (95 دریافت)
وضعیت اجرای برنامه های آموزشی دوره کارآموزی رشته پزشکی در بخش های مختلف بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396 (77 دریافت)
رابطه ابعاد شخصیت(نوروزگرایی، وظیفه‌شناسی) و عزت نفس با تعلل‌ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم (0 دریافت)
بررسی چالش های آموزش بالینی دانشجویان رشته های اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (0 دریافت)
مقایسه دو روش آموزشی چهره به چهره و نمایش فیلم بر دانش و آگاهی و مهارت احیای قلبی ریوی پایه در معلمان (0 دریافت)
جمع کل آمار: 113839

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Development Strategies in Medical Education

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
Development Strategies in Medical Education by http://dsme.hums.ac.ir/ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.