برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی رابطه بین سلامت روانی و انگیزش پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز (4066 دریافت)
راهکارهای اعتلای اخلاق حرفه ای در سیستم آموزش پرستاری (4016 دریافت)
بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خود کارآمدی تحصیلی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان جندی شاپور اهواز (3798 دریافت)
پیش بینی سلامت روان براساس ابعاد کمال گرایی و اهمال کاری در دانشجویان پزشکی (3591 دریافت)
هوش اخلاقی و جایگاه این مفهوم در حرفه پرستاری: بررسی موردی (3478 دریافت)
مروری بر مدیریت دانش و اهمیت آن در عملکرد پرستاری (2883 دریافت)
مهارتهای ارتباطی اساتید دانشگاه علوم پزشکی البرز و ارتباط آن با نتایج ارزشیابی آنها (2685 دریافت)
چرا پزشکی؟ نگاهی به انگیزه های انتخاب رشته پزشکی در دانشجویان (2680 دریافت)
بررسی رابطه حمایت عاطفی ادراک شده و لذت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز (2679 دریافت)
بررسی اضطراب ناشی از امتحان در دانشجویان پرستاری (2534 دریافت)
طراحی یک سیستم تصمیم گیرنده جهت درمان پوسیدگی دندان در کودکان (2399 دریافت)
ارتباط بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز (2288 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز (2068 دریافت)
ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان (2048 دریافت)
نقش ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان بر سبک یادگیری آنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (2018 دریافت)
ارزیابی کمی و کیفی روش تدریس بصورت سخنرانی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1945 دریافت)
همبستگی تفکر انتقادی با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان پرستاری (1941 دریافت)
راهکارهای ارتقاء سطح کیفی آموزش زبان تخصصی پزشکی (1836 دریافت)
بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکر انتقادی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (1818 دریافت)
ارزیابی اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت احیای قلبی - ریوی: گزارش دو مرحله اول مدل کرک پاتریک (1753 دریافت)
مروری بر سبک‌های یادگیری دانشجویان پرستاری در ایران (1671 دریافت)
مطالعه تطبیقی برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم پزشکی از منظر چشم‌اندازها، رسالت‌ها و ارزش‌ها (1616 دریافت)
رابطه سلامت معنوی و توانمندی روانشناختی در دانشجویان پرستاری (1531 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت تصمیم‌گیری بر درک از تصمیم‌گیری بالینی دانشجویان پرستاری (1516 دریافت)
بررسی نیازهای آموزشی زبان انگلیسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه دانشجویان (1482 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با اضطراب امتحان: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی (1448 دریافت)
بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی بندر عباس نسبت به برنامه های آموزش مداوم (1440 دریافت)
میزان، نوع و عوامل مؤثر بر خطاهای دارویی از منظر پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (1416 دریافت)
گزارش کاربرد آموزش‌نامه بر آموزش بالینی دانشجویان فیزیوتراپی (1388 دریافت)
انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (1376 دریافت)
بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی خواندن با اضطراب امتحان در دانشجویان بهداشت حرفه‌ای (1328 دریافت)
فراتحلیل رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در ایران (1312 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت تصمیم‌گیری بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری (1280 دریافت)
ارزشیابی 360 درجه عملکرد دانشجویان مامایی در بلوک زایمان مرکز شهید اکبرآبادی سال 93 (1255 دریافت)
مقایسه تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول و آخر کارشناسی اطاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1390 (1235 دریافت)
اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی‌های فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان (1196 دریافت)
بررسی رفتار نامحترمانه در محیط های آموزشی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد (1191 دریافت)
تبیین تجربیات و دیدگاه اعضاء هیات علمی علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص روش های مختلف تدریس (1171 دریافت)
عدالت جنسیتی با بی‌عدالتی در نظام آموزشی استان ایلام (1149 دریافت)
ارزیابی درک دانشجویان مامایی از محیط‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (1111 دریافت)
بررسی ارتباط انگیزش و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1086 دریافت)
مقایسه محیط آموزشی کلاس ایمنی شناسی در سه دانشکده پزشکی،دندانپزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (1062 دریافت)
رابطه علّی ادراک حمایت عاطفی معلم با عملکرد زبان انگلیسی با میانجی‌گری احساس تعلق، لذت، نااُمیدی، خودکارآمدی و تلاش تحصیلی (1059 دریافت)
کمیت و کیفیت بازخورد در محیط بالینی از نظر دانشجویان مامایی (1058 دریافت)
رابطه بین عادت‌های مطالعه و تحمل ابهام با بیش‌فعالی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان (1052 دریافت)
دانشگاه مجازی:گامی نوین در ارائه آموزش الکترونیکی (1041 دریافت)
بررسی وضعیت ارزیابی درونی درگروه‌های آموزشی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1394 (1040 دریافت)
تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی دختران دبیرستانی شهر سیریک در خصوص کم خونی فقرآهن (1039 دریافت)
بررسی رابطه سلامت روان و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز (1019 دریافت)
مدرس بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان و مدرسین بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1394 (973 دریافت)
نگاهی به توانایی دانشجویان دندانپزشکی در درک فیلم های آموزشی به زبان انگلیسی (958 دریافت)
عوامل استرس‌زای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون (946 دریافت)
بررسی نقش عوامل ساختاری و مدیریتی دانشگاه در افزایش انجام انجام طرح‌های تحقیقاتی درزمینه آموزش علوم پزشکی از دیدگاه اعضاء هیات علمی بیرجند (925 دریافت)
یادگیری تیمی اعضای هیأت علمی؛ یک گام به سمت دانشگاه‌های یادگیرنده (893 دریافت)
معنویت سازمانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل (842 دریافت)
موانع تحقیقات از دیدگاه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (776 دریافت)
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی طراحی یادگیری زایشی بر میزان یادگیری دانشجویان رشته پرستاری در درس فیزیولوژی (760 دریافت)
رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در بین پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایلام (746 دریافت)
بررسی میزان آگاهی و نیازهای آموزشی درنوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور و عضو فعال خانواده ی آنها در بندر عباس (735 دریافت)
بررسی همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقاطع مختلف آموزشی (728 دریافت)
مقایسه موانع یادگیری دانشجویان مشروط ‌شده و غیر مشروطی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (703 دریافت)
ارزش‌های بی بدیل در آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی (673 دریافت)
حمایت مربی در محیط بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی (628 دریافت)
بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با میزان کاربست راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گرگان (627 دریافت)
مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی فسا (624 دریافت)
خود ارزیابی اینترن ها و پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی جهرم در زمینه حداقل توانمندی های پزشک عمومی (581 دریافت)
تجارب مشکلات کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: رویکرد کیفی (512 دریافت)
رضایت‌مندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (303 دریافت)
تأثیر آموزش به روش نقشه مفهومی در گروههای کوچک بر عملکرد تحصیلی و رضایت مندی دانشجویان در درس ایمنولوژی پایه (276 دریافت)
تأثیر وابستگی به اینترنت بر مؤلفه‌های تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان‌های علوم پزشکی کرمانشاه (270 دریافت)
اثربخشی معنویت درمانی اسلامی بر تعلل ورزی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری (237 دریافت)
مشارکت دانشجویان در تدریس از دیدگاه اعضای هیأت علمی: یک مطالعه کیفی (222 دریافت)
میزان جرات ورزی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده پزشکی بندرعباس (219 دریافت)
نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نسبت به سالمندان (203 دریافت)
ارزیابی وضعیت تدریس به کارآموزان و کارورزان پزشکی توسط دستیاران تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1392 (193 دریافت)
نگرش دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی (181 دریافت)
سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (141 دریافت)
ارزیابی مقایسه ای کیفیت عناصر برنامه درسی در رشته علوم تربیتی (138 دریافت)
بررسی میزان دستیابی دانش آموختگان پزشکی سال 1392 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به توانمندی های مصوب شورای آموزش پزشکی عمومی (119 دریافت)
میزان رضایت‌مندی دانشجویان از بهروز بودن وب ‌سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1396 (114 دریافت)
سیستم ایمنی بر روی صحنه نمایش: تأثیر تدریس ایمنولوژی پایه با استفاده از نمایش دانشجوئی بر عملکرد تحصیلی و رضایت مندی دانشجویان پرستاری (112 دریافت)
رابطه ابعاد انگیزش کلر با ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ایران (112 دریافت)
ارتباط بین عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عوامل جمعیت‌شناختی، تحصیلی و دانش آماری (105 دریافت)
برنامه درسی و نظام آموزشی مقطع دکتری پرستاری در ایران و دانشگاه تورنتو کانادا: یک مطالعه تطبیقی (95 دریافت)
تبیین تجارب حل تعارض ارزشی مدرسان دانشگاه علوم پزشکی کاشان،یک مطالعه کیفی (95 دریافت)
گویه های دانشجویی مرتبط با خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل سرواکال (81 دریافت)
کاردانشجویی در دانشجویان پرستاری: مروری بر مطالعات (81 دریافت)
منتورشیپ در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری : یک مطالعه مروری سیستماتیک (81 دریافت)
تحلیلی بر نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی به منظور توانمندسازی آنان در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (78 دریافت)
رابطه مهارت‌های حل مسئله و جرأت‌ورزی دستیاران جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (70 دریافت)
تحلیل کانونی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی (62 دریافت)
تأثیر الگوی یادگیری در حد تسلط در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری : یک مرور سیستماتیک (56 دریافت)
تاثیر آموزش راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی (48 دریافت)
نقش میانجی سازگاری تحصیلی در رابطه بین سبک‌های فرزند پروری والدین با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی در دانش‌آموزان دختر شهر زنجان (44 دریافت)
مقایسه سبک‌های یادگیری دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان براساس مدل VARK (43 دریافت)
رابطه بین سطح هوش اخلاقی و سبک‌های تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی (41 دریافت)
وضعیت اجرای برنامه های آموزشی دوره کارآموزی رشته پزشکی در بخش های مختلف بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396 (30 دریافت)
رابطه ابعاد شخصیت(نوروزگرایی، وظیفه‌شناسی) و عزت نفس با تعلل‌ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم (0 دریافت)
جمع کل آمار: 106572

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Development Strategies in Medical Education

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
Development Strategies in Medical Education by http://dsme.hums.ac.ir/ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.