دوره 8، شماره 1 - ( بهار 1400 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 13-22 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (189 مشاهده)
مقدمه: مطالعه حاضر برروی دانشجویان پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به آموزش بیماری های عروق کرونر به روش کلاس وارونه انجام گرفت.
 روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی انجام شد. افراد مورد مطالعه 111نفر از دانشجویان پزشکی مقطع فیزیوپات بودند. روش کار به این صورت بود که پس از تقسیم دانشجویان به گروههای شش نفره ،هرگروه یک سناریوی بیماری کرونر درنظر گرفته شد و به صورت مجازی محتول در سایت دانشگاه قرار گرفت،دانشجویان پس ازمراجعه به سایت هرسناریو را خوانده وپس ازیک فرصت ده روزه، به صورت گروهی بحث و درکلاس بعدی سناریوها را ارائه وسوالات مربوطه را پاسخ دادند. برای ارزیابی دیدگاه دانشجویان از چک لیست شامل 6 سوال مربوط به علاقه به یادگیری و مشارکت بیشتر ، 5 سوال مربوط به یادگیری علائم، نشانه ها، روش های تشخیص و درمان، یک سوال مربوط به آمادگی بیشتر برای شروع دوره کارآموزی و یک سوال مربوط به کاهش اضطراب و استرس در کلاس به صورت طیف لیکرت استفاده شد. پس ازجمع آوری ، داده ها با استفاده ازروش های آمار توصیفی و آزمون آماری من ویتنی با نرم افزار SPSS(نسخه 22) تجزیه و تحلیل شد.
 یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده بیش از 90 درصد دانشجویان این روش آموزشی را باعث یادگیری مبحث بیماریهای عروق کرونر می دانستند .بیش از80 درصد معتقد بودند که این روش علاقه به یادگیری و نیز مشارکت را بیشترمی کند.به نظر 5/86 درصددانشجویان این روش آموزشی آنها را برای شروع دوره کارآموزی قلب آماده می کند. 8/41 درصد موافق کاهش استرس درکلاس با اجرای این روش بودند .
نتیجه گیری: باتوجه به رضایت کلی دانشجویان ازآموزش به روش کلاس وارونه واینکه باعث آمادگی بیشتردانشجویان برای شروع دوره کارآموزی می شود، استفاده ازاین روش آموزشی پیشنهاد می گردد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/5/12 | پذیرش: 1399/12/10 | انتشار: 1400/1/10