راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

اطلاعات  فصلنامه

مدیر وب‌سایت
 

دکتر کیمیا زراعتکار
 
کارشناس مجله
 

 
 
لینک سایت فصلنامه
 
http://dsme.hums.ac.ir
 
پست الکترونیک
 
dsmehums.ac.ir
 
تلفن تماس
 

۳۳۳۴۱۰۰۶ -۰۷۶


آدرس پستی

 

ایران، بندرعباس، خیابان جمهوری اسلامی، ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی، ساختمان معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دفتر فصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، کدپستی:۷۹۱۹۹۱۵۵۱۹
 
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب