راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- درباره نشریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مشخصات نشریه
عنوان نشریه: راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدیر مسئول: دکتر علیرضا سبحانی
سردبیر: دکتر الهام بوشهری
ویراستار فارسی: دکتر نادره نادری
ویراستار انگلیسی :دکتر نازیلا فرخ اسلاملو- دکنر افسون پیروزان
مشاور آماری: دکتر شهرام زارع

  :Electronic ISSN​​​​​۲۳۸۳-۳۶۹۶
Print ISSN : ۲۴۷۶-۶۷۲۰
زبان نشریه:فارسی ـ انگلیسی
فاصله انتشار: فصلنامه
سال انتشار: ۱۳۹۳  
 رتبه: در حال بررسی برای اخذ رتبه علمی ـ پژوهشی
 آدرس سایت:   http://dsme.hums.ac.ir
پست الکترونیک:   dsmehums.ac.ir
نشانی: هرمزگان، بندرعباس،ابتدای بلوار امام حسین، شهرک نبوت، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی
تلفن تماس :  ۳۱۲۸۱۶۰۷-۰۷۶

 
 
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find-1.40.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب