دوره 7، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1399 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 26-40 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
چکیده:   (2144 مشاهده)
مقدمه و هدف: با توجه به نقش طرح درس در کیفیت دوره کارآموزی و ویژگیهای رشته فناوری اطلاعات سلامت مانند جدید بودن، بین رشتهای بودن و جایگاه رشته در ارائه خدمات مراقبت بهداشتی و درمانی پژوهشگران درصدد برآمدند تا دیدگاه اعضای هیت علمی نسبت به محتوی درس کارآموزی رشته فناوری اطلاعات سلامت را در قالب یک مدل ارائه دهند.
روش‌ها: این مطالعه کیفی در سال 1396 با استفاده از روش گروه اسمی و تکنیک دلفی انجام شد. نمونه گیری در گروه اسمی (هفت نفر) و فن دلفی(38 نفر) بر اساس نمونهگیری مبتنی بر هدف بود. روش گروه اسمی در 17 و تکنیک دلفی در دو مرحله انجام شد. با استفاده از نرم افزار SPSS16 داده‌ها تحلیل توصیفی شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های مطالعه دوره اول کارآموزی بر روی وظایف بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان تمرکز داشته و شامل 16 فعالیت می‌باشد. دوره دوم کارآموزی مربوط به کدگذاری و آمار بوده وداری نه فعالیت است. دوره سوم کارآموزی دارای شش فعالیت و مربوط به راهبری سیستمهای اطلاعات بالینی می‌باشد و دوره چهارم کارآموزی با تمرکز بر روی مهارت‌های فناوری اطلاعات دارای هفت فعالیت می‌باشد.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه دوره کارآموزی نقش مهمی در آموزش دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت دارد مطالعه، طراحی و اجرای طرح درس کارآموزی میتواند تاثیر چشمگیری بر کیفیت این دوره آموزشی داشته باشد. بنابراین مسولین باید ضمن تعیین محتوی دوره کارآموزی نظارت کامل را در پیاده سازی طرح درس مورد نظر داشته باشند.
 
متن کامل [PDF 688 kb]   (619 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/7/21 | پذیرش: 1397/11/30 | انتشار: 1398/5/2

فهرست منابع
1. Avizhgan M, Omid A, Dehghani M, Esmaeili A, Asilian A, Akhlaghi MR, Nasr P, Hosseini M, Ashourioun V. Determining minimum skill achievements in advanced clinical Clerkship (externship) in school of medicine using logbooks. Iranian journal of medical education. 2011;15;10(5):543-51.[In Persian]
2. Tabrizi J, Janati A, Hamzei Z, Narimani MR. Improving Summative Evaluation of Clerkship for Health Services Management Students in Tabriz Faculty of Health and Nutrition, Using OSFE.Hospital Journal. 2010; 1-8.[In Persian]
3. . Abedini S, Abedini S, Aghamolaei T, Jamhirzade A, Kamjo A. Problems in clinical training of nursing and midwifery Students Viewpoints in Hormozgan University of Medical Sciences. Journal of Hurmozgan Medicen. 2008; 12(4): 249-253.[In Persian]
4. Ranghrazjedi F, Sadoughi F, Rezaeimofrad M. Accessibility of Medical Record Students to Behavioral Apprenticeship Goals in Kashan University of Medical Sciences - Year 84. Iranian Journal of Medical Education. 2005; 5(4).[In Persian]
5. Ghour Chaei A, Hajy Abadi MR. medical students' viewpoints of their goal achievement in ENT clerkship period in birjand university of medical science university. Journal of Gazvin Medical Sciences. 2004; 8(1): 19-30.[In Persian]
6. Aein F, Alhani F, Anoosheh M. The experiences of nursing students, instructors, and hospital administrators of nursing clerk ship. Iranian Journal of Medical Education. 2009; 9(3): 191-199.[In Persian]
7. Javadi M, Raeisi AR, Golkar M. Comparison between Health Care Management Students & Instructors'Point of View about Internship lessons in this major, Isfahan University of Medical Sciences. Strides in development of medical education 2007; 4(1):85-91.[ persian]
8. Khaghanizade M, Maleki H, Abbasi M, Abbaspour A. Essence of designing a model for medical ethics curriculum with Islamic approach. Iranian Journal of Medical Education. 2010; 3(3): 93-99.[In Persian]
9. Nikbakhsh N, Amri P, Mohammadi Kenari H, Razzaghi F. Evaluation of Lesson Plans of Faculty Members of Medical and Dental Schools of Babol University of Medical Sciences. J Babol Med Sci. 2010; 12(1): 14-18.[In Persian]
10. Newble D, Cannon R. Modern techniques in medical education and related sciences. Transleted by: Mahmoodi m,1st, Tehran, continius education office of ministry of health and medical education 1997: 88-108.[In Persian]
11. Saberian M, Haji Aghajani S, Ghorbani R, Malek M. Instructors’ point of view about lesson planning, Semnan Medical University. J Babol Med Sci. 2003; 5(3): 6-16.[In Persian]
12. Jahanbakhsh M, Setayesh H. Educational Needs of Medical Records Practitioners in Isfahan Teaching Hospitals. Iranian Journal of Medical Education 2010; 10(5): 962-971.[In Persian]
13. Hajian H.Position-specific training courses in the field of LIS configuration .Nema. 2006; 3(6): 2-8.[In Persian]
14. Toulabi T, Alhani F. A comparative study of educational programs’ objectives for professional needs from the viewpoints of nursing graduates in three periods of three years. J Lorestan Med Sci. 2010; 12(2): 89-103.
15. Tabrizi Jafar sadegh, Mardani L, Kalantari H, Hamzehei Z. Clerkship from the Perspective of Students of Health Services Management and Family Health in Tabriz University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2010; 10(4): 439-442.[In Persian]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.