دوره 5، شماره 1 - ( بهار- تابستان 1397 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 80-93 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
چکیده:   (2133 مشاهده)
مقدمه و هدف: دانش‌آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی پس از فراغت از تحصیل، با انجام روش‌های رایج آزمایشات بالینی به ارتقای سلامت جامعه خدمت خواهند کرد. برای انجام این مهم دانشجویان فوق باید دانش و مهارت لازم را در دوره کارآموزی، کسب نمایند. مشکلات مختلفی باعث کاهش کارایی کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی می‌شـود. شناسایی و حل این مشکلات برای تقویت کارایی این واحد ضروری است. پژوهش حاضر با هدف تبیین تجارب مشکلات کارآموزی در عرصه دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با رویکرد کیفی انجام گرفت.
روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه با رویکرد کیفی و روش آنالیز محتوا است. در طی این پژوهش مجموعا 20 نفر از مدرسین، کارآموزان و فارغ‌التحصیلان علوم آزمایشگاهی، شامل 14 نفر زن و 6 نفر مرد به صورت مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری و با روش تحلیل محتوای قیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل یافته‌ها منجر به ظهور پنج درون‌مایه گردید که عبارت بودند از: ارزیابی سر فصل‌های کارآموزی، انتظارات از کارآموزی، انگیزه دانشجویان از حضور در کارآموزی، ارزشیابی دانشجو و مدیریت و برنامه‌ریزی کارآموزی.
نتیجه‌گیری: طرح کارآموزی در عرصه اگر چه برای هدف ارتقای مهارت و اسـتقلال دانشـجو بـرای ارایه خـدمات در بخش‌های مختلف آزمایشگاه مناسب است و دیدگاه کلی مربیان و دانشجویان نسبت به آن مثبت است، اما به نظر می‌رسد در اجرا، مشکلاتی دارد که باید مورد توجه مسؤولین قرار گیرد.
متن کامل [PDF 681 kb]   (2252 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/6/20 | پذیرش: 1396/11/17 | انتشار: 1397/4/23

فهرست منابع
1. 1. Abbasi S, Einollahi N, Gharib M, Nabatchian F, Dashti N, Zarebavani M. Evaluation Methods of Theoretical and Practical Courses of Paramedical Faculty Laboratory Sciences Undergraduate Students at Tehran University of Medical Sciences in the Academic Year 2009-2010. Journal of Payavard Salamat 2013;6(5):342-53.
2. 2. Noormohammadian Z, Ghatreh-Samani K, Farrokhi E, Daris F, Akbarian E. A Study on the Amount of Application of Laboratory Sciences Courses in Work Place. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2015;16(6):139-47.
3. 3. Javadi M, Raeisi A.R, Golkar M. Comparison between Health Care Management Students & Instructors' Point of View about Internship Lessons in this Major, Isfahan Medical University, 2006 Strides Dev Med Educ 2008;4(2):84-91.
4. 4. Nielsen DG, Moercke AM, Wickmann-Hansen G, Eika B. Skills Training in Laboratory and Clerkship: Connections, Similarities, and Differences. Medical Education Online 2003;8(1):4334.
5. 5. Parvizrad P, Rezaei S. Clerkship of Public Health from the Students and the Faculty Perspective: A Qualitative Research. Journal of Medical Education Development Zanjan University of Medical Science 2014;7(13):16-27.
6. 6. Heravi M, Rejeh N, Anoosheh M, Alhani F. Nursing Students' Comprehension of Community Health Nursing Training in Field: A Qualitative Research. Iranian Journal of Medical Education. 2011; 11 (5) :526-38.
7. 7. Tabrizi J S, Azami-Aghdash S. Perspective of Health Service Management Master Students about Methods of Holding Clerkship and Internship Courses: A Qualitative Study. Research in Medical Education 2015, 7(3): 1-10.
8. 8. Vahidi R, Danesh Khah N, Araks M, Koshavar H, Mohammadpour A. Nursing Students’ and Instructors’ Viewpoints Regarding Professional Abilities of Students in Internship Program at Tabriz University of Medical Science. Iranian Journal of Medical Education 2006; 6 (2):107- 13. [In Persian].
9. 9. Hsieh H and Shannon SE. Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qual Health Res 2005; 15(9): 1277-88.
10. 10. Sirati Nir M, Ebadi A, Fallahi Khoshknab M, Tavallaie A. Consequences of living with Posttraumatic Stress Disorder: A Qualitative Study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences 2012; 1(2): 92-101.
11. 11. Graneheim U and Lundman B. Qualitative Content Analysis in Nursing Research: Concepts, Procedures and Measures to Achieve Trustworthiness. Nurse Educ Today 2004; 24(2): 105-12.
12. 12. Siabani S, Moradi MR, Siabani H, Rezaei M, Siabani S, Amolaei K, et al. Students’ View Points on the Educational Problems in Medical School of Kermanshah University of Medcial Sciences (2007). J Kermanshah Univ Med Sci 2009;13(2): 162-71.
13. 13. Zahiri M, Torabi Pour A. Assessment of Field Training Programs in Graduates of Health Services Management in Ahwaz Jondishapour University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education 2011; 11(2): 183-90. [In Persian].
14. 14. Ahanchian M, Sharafi S, Vafaee M, Hajiabadi F. Evaluate the Effectiveness of Internship Program in Nursing Student Using Kirkpatrick's Model. Research IN Medical Education 2011; 9(1): 9-17. [In Persian].
15. 15. Tabrizi J, Mardani L, Kalantari H, Hamzehei Z. Clerkship from the Perspective of Students of Health Services Management and Family Health in Tabriz University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education 2011;10(4)439-51.