دوره 4، شماره 1 - ( بهار- تابستان 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 51-67 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


داتشگاه شهید بهشتی
چکیده:   (3936 مشاهده)

مقدمه و هدف: برنامههای راهبردی به منزله نقشه راه دانشگاه برای حرکت به سوی آینده می¬باشد. هدف اصلی در این پژوهش، شناسایی تفاوت‌ها و تشابهات برنامههای راهبردی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و علوم پزشکی از منظر چشم‌انداز، رسالت، و ارزش‌های آن‌ها بود.

روش ها: رویکرد این پژوهش، کیفی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و علوم پزشکی تشکیل دادند که جهت دستیابی به هدف پژوهش، برنامه راهبردی 4 دانشگاه وابسته به وزارت علوم و 4 دانشگاه علوم پزشکی به صورت نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند. جهت تحلیل برنامه‌های راهبردی و دستیابی به نتایج پژوهش نیز از روش تحلیل محتوا به شیوه مقوله‌بندی استفاده شد.

یافته ها: نتایج تحلیل برنامههای راهبردی دانشگاههای مورد مطالعه نشان داد که از منظر چشمانداز، در 4 مؤلفه مشابه و در 4 مؤلفه تفاوت داشتند؛ از منظر رسالت در 4 مؤلفه مشابه و در 6 مؤلفه متفاوت بودند؛ و از منظر ارزشها در 5 مؤلفه مشابه و در 7 مؤلفه با یکدیگر متفاوت بودند.

نتیجه‌گیری: برنامه‌های راهبردی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و علوم پزشکی دارای تفاوت­ها و تشابهاتی هستند که با بهره‌گیری از این تفاوت‌ها می‌توانند به تکمیل برنامه‌های راهبردی خود بپردازند.

متن کامل [PDF 5421 kb]   (2239 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1395/10/14 | پذیرش: 1395/12/16 | انتشار: 1396/4/21

فهرست منابع
1. 1. Deputy of Planning and Information Technology. Vision document of Tehran University in 1404. Tehran: Tehran university;
2. 2. Sharif-Zadeh F. Need to recognize the higher education system and its role in the academic and social development of the country. Journal of cultural socialstudy 2011; 2(1):79-112. [In Persian]
3. 3. Sarkarani MR. The relationship between higher education and the labor market in Japan. Journal of Humanities 2001; 11(37-38):237-80.
4. Altbach P. Higher education and the WTO: Globalization run amok. International Higher Education. 2015.
5. 5. Iraqiyeh AR, Fathi K. Multicultural place in school education and higher education. Journal of Culture strategy 2012; (17-18):187-204.
6. 6. Naderi A. Higher education production function: implications, challenges and vision. Journal of Research and Planning in Higher Education 2016; 21(3):1-29.
7. Budget and Planning Office of Ferdowsi University of Mashhad. Manual, detailed program Ferdowsi University of Mashhad (strategies, programs, regulations, forms and instructions). Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad; 2011.
8. 8. Strategic Planning Faculty of Economics and Administrative Sciences Ferdowsi University of Mashhad. [On Line]. 2006. Available from: http://fea2.um.ac.ir/pages-34.html
9. 9. Supreme Council for Cultural Revolution. [On Line]. 2010. Comprehensive scientific map document. Available from: http://www.urmia.ac.ir/sites/www.urmia.ac.ir/files
10. 10. Elbanna S. Strategic planning in the United Arab Emirates. International Journal of Commerce and Management 2010; 20(1):26-40.‏
11. 11. Aghazadeh H. Differences of strategic planning in organizations. Tadbir Monthly 2004; 15(147). [In Persian]
12. 12. Padimitriou A. Strategic planning and benchmarking organizational routines of universities in the Western Balkans. The TQM Journal 2014; 26(3):261-74.‏
13. 13. Piorun M. Evaluation of strategic plans in academic medical libraries. Library & Information Science Research 2011; 33(1):54-62.‏
14. 14. Fattahi SR, Parirokh M, Salari M, ZarehSaz M, RajabAliBegloo Reza, Pazuki F. Analysis of the strategic plan for the development of research in the Organization of Libraries, Museums and Documents Center of Astan Quds Razavi. Journal of Information Processing and Management 2015; 30(2):573-602. [In Persian]
15. 15. Kahveci TC, Uygun Ö, Tekez EK, Sevinçli A, Kılıçarslan AG, Dülger E. Evaluation of public strategic planning models for Turkish Universities. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2012; 58:138-48.‏