راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی


آدرس: هرمزگان، بندرعباس،ابتدای بلوار امام حسین، شهرک نبوت، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری.

پست الکترونیک : dsme.humsgmail.com
                                  reihanehhoseinpoor۷۷gmail.com                                                                
تلفن تماس:      ۳۱۲۸۱۶۰۷-۰۷۶
 
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find-1.57.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب