راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

اطلاعات  فصلنامه

مدیر وب‌سایت
 

دکتر کیمیا زراعتکار
 
کارشناس مجله
 

 
 
لینک سایت فصلنامه
 
http://dsme.hums.ac.ir
 
پست الکترونیک
 
dsme.humsgmail.com
 
تلفن تماس
 
۳۱۲۸۱۶۱۱ -۰۷۶


آدرس پستی

 
هرمزگان، بندرعباس،ابتدای بلوار امام حسین، شهرک نبوت، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی
تلفن تماس:         ۳۱۲۸۱۶۱۱-۰۷۶

 
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب