راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شماره تماس : ۳۳۳۳۵۰۱۳-۰۷۶

              

پست الکترونیک : dsme@hums.ac.ir

                  

نشانی دفتر مجله : بندرعباس ، خیابان جمهوری اسلامی ، ضلع شرقی بیمارستان شهید منتظری ، ساختمان معاونت آموزشی ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ، دفتر مجله راهبردهای توسعه درآموزش پزشکی

نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب