راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله راهبردهای توسعه درآموزش پزشکی وابسته به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی هرمزگان است.

 این مجله به عنوان مجرایی رسمی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران، درقالب دو فصلنامه وبه زبان فارسی و همراه با چکیده انگلیسی مقاله های اصیل پژوهشی، نامه به سردبیر ، مروری، مقاله کیفی و مقاله کوتاه می باشد.

 هدف از انتشار این مجله ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های آموزشی، افزایش تعامل علمی محققان حوزه آموزش، فراهم آمدن امکان بکارگیری نتایج پژوهش های آموزشی در عرصه تدریس، ارزشیابی، مدیریت و توانمند سازی اعضای هیات علمی و ایجاد بسته بکارگیری تجارب فعالات پژوهشی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و تقویت روحیه آموزشی پژوهش محور در بین مدرسین آموزش پزشکی می باشد.

متن کامل مقالات به صورت رایگان در پایگاه اینترنتی مجله(http://dsme.hums.ac.ir) در دسترس عموم قرار دارد . این مجله آمادگی خود را جهت دریافت مقالات ارزشمند اساتید ، محققان و دانش پژوهان گرامی از طریق http://dsme.hums.ac.ir/form_send_article.php اعلام میدارد .

                        

در این مجله مقالات در شاخه های زیر مورد بررسی قرار می گیرند :

           

♦ برنامه ریزی آموزشی علوم پزشکی

♦ ارزشیابی در علوم پزشکی

تئوریهای آموزشی درعلوم پزشکی

 روشهای تدریس در علوم پزشکی

نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب