راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها


 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

گروه

محل خدمت

ایمیل

شهر / کشور

۱

دکتر محمد شکاری

دکترای تخصصی ژنتیک انسانی

دانشیار

ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

m.shekarihums.ac.ir

هرمزگان، ایران

۲

دکتر سید حمید موسوی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

دانشیار

داخلی- دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

H_mousavimed.mui.ac.ir

هرمزگان، ایران

۳

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

دکترای تخصصی ژنتیک انسانی مولکولی

دانشیار

ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی

حوزه معاونت - معاونت دانشجویی و فرهنگی-دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

azimnejateyahoo.com

هرمزگان، ایران

4

دکتر شهرام زارع

دکترای تخصصی آمار حیاتی

استاد

پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی

مدیریت آموزشی - معاونت آموزشی-دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

shzarehums.ac.ir

هرمزگان، ایران

۵

دکتر حسین فرشیدی

دکترای تخصصی-‌قلب وعروق

دانشیار

داخلی قلب، دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

hfarshidi6gmail.com

هرمزگان، ایران

6

دکتر مینو رجایی

دکترای تخصصی -‌بیماریهای زنان وزایمان

استاد

زنان و مامایی، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

Rajaei_minooyahoo.com

هرمزگان، ایران

7

دکتر تیمور آقاملایی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت

استاد

بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت

حوزه معاونت - معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

taghamolaeihums.ac.ir

هرمزگان، ایران

8

دکتر صدیقه جوادپور

دکترای تخصصی-بیوتکنولوژی با گرایش میکروبیولوژی

دانشیار

میکروب و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

sedigheh.javadpouryahoo.com

هرمزگان، ایران

9

دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های داخلی

استاد

داخلی، دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران

soltarab34gmail.com

تهران، ایران

10

دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی

دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی اجتماعی

دانشیار

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری

اداره بهداشت و خدمات انسانی

jkuhpayehyahoo.com

آتلانتا/ ایالات متحده

11

دکتر میترا امینی

دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی اجتماعی

استاد

پزشکی اجتماعی،  دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Aminimpearl.sums.ac.ir

شیراز، ایران

12

دکتر جواد کجوری

دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) / اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال (اینترونشنال کاردیولوژی)

استاد

داخلی قلب، دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

kojurijyahoo.com

شیراز، ایران

13

دکتر هاشم جری نشین

دکترای تخصصی پزشکی / بیهوشی

استادیار

جراحی بیهوشی، دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

hjarineshinyahoo.com

هرمزگان، ایران

14

دکتر نادره نادری

دکترای تخصصی (PhD) / ایمنی شناسی

دانشیار

ایمونولوژی، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

mshhnaderehyahoo.com

هرمزگان، ایران

15

دکتر الهام بوشهری

دکترای تخصصی (PhD) / آموزش پزشکی

استادیار

بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت

مدیریت مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

elhamboushehriyahoo.com

هرمزگان، ایران

16

دکتر مرضیه نیک پرور

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های قلب و عروق

دانشیار

داخلی قلب، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

marzieh_nikparvaryahoo.com

هرمزگان، ایران

17

دکترسمیره عابدینی

دکترای تخصصی (PhD) / برنامه ریزی درسی

استادیار

پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

samirehagmail.com

هرمزگان، ایران

18

دکترمحمد رضا آهنچیان

دکترای فلسفه مدیریت آموزشی

دانشیار

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

دانشگاه فردوسی مشهد

Ahanchi8ferdowsi.um.ac.ir

مشهد، ایران

19

دکتر حمید رضا علیزاده اطاقور

دکترای تخصصی پزشکی جراحی عمومی

دانشیار

گروه جراحی، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

Drhralizadeyahoo.com

تهران، ایران

20

دکتر لیلا مصلی نژاد

دکترای تخصصی (PhD) / برنامه ریزی آموزشی

دانشیار

گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

Mossla_1yahoo.com

جهرم، ایران

21

دکتر حمید رضا برادران

دکترای تخصصی (PhD) / اپیدمیولوژی

استاد

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://baradaran.hriums.ac.ir

تهران، ایران

22

دکتر فرزانه ذول العلی

دکترای تخصصی (PhD) / اپیدمیولوژی

دانشیار

گروه اپیدیمولوژی و آمار، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

zolalafarzanehgmail.com

کرمان، ایران

23

دکترامید صفا

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی

دانشیار

دانشکده داروسازی و علوم دارویی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

osafahums.ac.ir

هرمزگان، ایران

24

دکتر احسان محمدی

دکترای علم اطلاعات

دانشجو پسادکترا

گروه تحقیقات سایبرسنجی آماری

دانشگاه نورث وسترن

ehsannorthwestern.edu

آمریکا

25

دکتر اکرم هاشمی

دکترای تخصصی (PhD) / آموزش پزشکی

استادیار

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بیمارستان حضرت رسول

پژوهشکده علوم انسانی

Dr.akramhashemiyahoo.com

تهران ، ایران

26

دکترشهلا عبداللهی رودساز

دکترا ایمونولوژی و روماتولوژی

استادیار

گروه روماتولوژی تجربی، مرکز پزشکی Nijmegen

دانشگاه رادبود

shahla.abdollahi-roodsazradboudumc.nl

هلند

27

دکترعلیرضا منجمی

دکترای تخصصی داخلی

استادیار

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشکده علوم انسانی

monajemiihcs.ac.ir

تهران ، ایران

28

دکتر سلیمان احمدی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

دانشیار

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشکده آموزشی مجازی دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشکده علوم انسانی

Soleiman.ahmadygmail.com

تهران ، ایران 


 
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب