راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مشخصات فصلنامه
عنوان فصلنامه
: راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی
ناشر
: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدیر مسئول
: دکتر علیرضا سبحانی
سردبیر
: دکتر الهام بوشهری
ویراستار فارسی
: دکتر نادره نادری
ویراستار انگلیسی
: افسون پیروزان
مشاور آماری
: دکتر شهرام زارع
 
Electronic ISSN: ۲۵۸۸-۲۶۸۶
Print ISSN: ۲۳۸۳-۲۱۸۵
زبان نشریه
: فارسی ـ انگلیسی
فاصله انتشار
: فصلی
سال انتشار : ۱۳۹۳  
 رتبه
: در حال بررسی برای اخذ رتبه علمی ـ پژوهشی
 آدرس سایت
:  http://dsme.hums.ac.ir
پست الکترونیک
:  dsmehums.ac.ir
نشانی
: هرمزگان، بندرعباس،ابتدای بلوار امام حسین، شهرک نبوت، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی
تلفن تماس :  ۳۱۲۸۱۶۱۱-۰۷۶
 
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب