راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- شناسه ORCID
شناسه ارکید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/4 | 

«شناسه ORCID»
 
  از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیرو دستورالعملی از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ثبت و نمایش شناسه رایگان اُرکید برای تمامی نوسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور، الزامی است. هدف از این کار امکان شناسایی و تمایز اسامی نویسندگان مقالات است. در مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی هم ارایه‌ی کُد شناسه اُرکید ضروری است. توصیه می‌شود علاوه بر مراجعه به سایت اُرکید از لینک راهنمای ثبت اُرکید، استفاده نمایید.


 
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find-1.135.42.fa.html
برگشت به اصل مطلب