راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- چک لیست
چک لیست رعایت اصول مندرج در راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/29 | 

جهت دریافت فایل PDF اینجا را کلیک کنید.
                   

     چک لیست رعایت اصول مندرج در راهنمای نویسندگان

                                

ردیف

عنوان

بلی

خیر

۱

نوع مقاله مشخص است

۲

مقاله دارای عنوان است و در عنوان از اختصار استفاده نشده است

۳

عنوان مکرری ذکر شده است

۴

اسامی نویسندگان به طور کامل به همراه وابستگی دقیق طبق فرمت مجله ارایه شده است (رتبه علمی، مرکز تحقیقات، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور)

۵

مشخصات کامل نویسنده مسئول به همراه ایمیل فعال، شماره تلفن، شماره همراه و آدرس قید شده است

۶

چکیده مقاله به صورت ساختاریافته طبق فرمت ملجه و نوع مقاله ارایه شده است.

۷

متن کامل مقاله به صورت ساختار یافته و طبق فرمت مجله ارایه شده است

۸

رفرنس ها به روش ونکورر در متن مقاله به ترتیب سریال و در داخل پرانتز شماره گذاری شده اند و نقطه پس از پرانتز آورده شده است

۹

چکیده انگلیسی هماهنگ با چکیده فارسی ارائه شده است

Title,  Authors&#۳۹; names  and  Affiliations,  Introduction,  Methods,  Results,  Conclusion, Keywords

۱۰

اسامی، اصطلاحات و نام افراد خارجی در متن به زبان انگلیسی آورده شده است

۱۱

نام کامل اختصارات انگلیسی با ذکر معنی در متن در اولین حضور و اختصار داخل پرانتز آورده شده است

۱۲

تمامی اعداد در متن فارسی (همچنین در جداول و نمودارها) به شکل فارسی ارائه شده است

۱۳

استناد به نام نویسندگان به عنوان قسمتی از جمله در متن به روش ونکوور:

  • تک نویسنده: داوری (۱۰)     یا داوری در پژوهش خود با عنوان "".....(۱۰)
  • دو نویسنده: داوری و حیدری (۱۴)     یا داوری و حیدری در پژوهش خود با عنوان "".....(۱۴)
  • بیش از دو نویسنده : داوری و همکارانش (۱۴).... یا داوری و همکارانش در پژوهش خود با عنوان ......(۱۴)

۱۴

در فهرست منابع رفرنس ها به زبان انگلیسی نوشته شده اند

۱۵

در متن از پاورقی و زیرنویس استفاده نشده و مطالب در قالب متن ارائه شده است.

نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.126.33.fa
برگشت به اصل مطلب