راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- ملاحظات اخلاقی
ملاحظات اخلاقی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

کلیه عوامل اجرایی این مجله از جمله مدیر مسئول ، سردبیر ، اعضای هیات تحریریه وداوران ، خود را تابع اصول اخلاقی رایج حاکم بر انتشار نشریات علمی می دانند که به طور خاص در راهنمای کمیته اخلاق انتشارات ( COPE) منعکس شده است . نویسندگان این مجله نیز لازم است از همین اصول پیروی کنند .

                                

وظایف مسئولان مجله :

هدف مجله آن است که دستاوردهای اصیل علمی در حوزه های مرتبط موضوعی را که دارای ارزش پژوهشی یا آموزشی هستند ، درکمترین زمان ممکن ، با رعایت معیارهای علمی واخلاقی ، به صورت منصفانه ، بدون هیچ گونه تبعیض پس از طی فرآیند همتراز خوانی دوسرکور که درآن حریم خصوصی و اصل محرمانگی ومنافع افراد حفظ می شود ، منتشر نماید .

                       

اخلاق انتشار :

حق تالیف: مقالات این مجله به صورت دسترسی آزاد منتشر می شود و از قوانین حق تالیف بین المللی پیروی می کند.


حفظ حریم خصوصی: نام و آدرس ایمیل وارد شده در سایت مجله صرفاً برای اهداف بیان شده در مجله استفاده می شود .

            

وظایف نویسندگان :

                

✔ اصالت : نویسنده موظف است شرایط علمی لازم برای پژوهش و نگارش مقاله را کسب کند ، موضوعی مفید وارزشمند برای جامعه و پیشرفت علم انتخاب کند و مقاله ای اصیل وعلمی برای مجله ارسال نماید .


✔مشارکت خود وهمکاران : مشارکت نویسنده در مقاله ارسالی باید به اندازه کافی برای احتساب وی به عنوان نویسنده باشد ، وی باید حقوق همکارانی که در انجام پژوهش و نگارش مقاله مشارکت داشته اند را رعایت نماید .


✔امانتداری وکپی رایت : نویسنده موظف است دراستفاده از آثار دیگران ( ونیز آثار پیشین خود ) امانتدارانه رفتار کند و اصول درست استناددهی و ذکرمنابع را رعایت کند . هم چنین وی باید مقررات کپی رایت را هنگام استفاده از آثار دیگران رعایت کند .


✔انتشار یا ارسال همزمان : مقاله ارسال شده به مجله نباید پیشتر به هیچ شکل منتشر شده باشد و نباید همزمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد و نیز نباید پیشتر به همان شکل ارسال شده به مجله ، توسط مجله دیگری رد شده باشد .


✔منشا مقاله : درصورتی که مقاله برگرفته از پایان نامه ، رساله یا طرح پژوهشی یا هرنوع فعالیت علمی دیگر است ، لازم است که این نکته به وضوح ذکر شود.


✔پشتیبانی مالی : درصورتی که پژوهشی که مقاله از آن برگرفته شده دارای پشتیبانی مالی بوده است ، لازم است که منابع مالی به وضوح در مقاله ذکر شوند .


✔ اصلاح خطا : هر زمان که نویسنده متوجه وجود خطا یا بی دقتی در مقاله خود شد لازم است که مجله را بلافاصله در جریان آن قراردهد و نسبت به اصلاح آن بکوشد

نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.116.19.fa
برگشت به اصل مطلب