راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی- نمایه نامه ها
Indexing

حذف تصاویر و رنگ‌ها

      AWT IMAGE            AWT IMAGE              AWT IMAGE         

صفحه شخصی مجله در  Google Scholar             صفحه شخصی مجله در  SIS                صفحه شخصی مجله در پایگاه  magiran  

  

      AWT IMAGE                                         AWT IMAGE

   صفحه شخصی مجله در سامانه دانش گستر برکت                    صفحه شخصی مجله در   CIVILICA     AWT IMAGE                                
 
صفحه شخصی مجله در  INDEXCPOPERNICUSE          صفحه شخصی مجله در  DOAJ                     صفحه شخصی مجله در noormags 

                                                                                         
                       
صفحه شخصی در citefactor                        صفحه شخصی در Resource Finder                      صفحه شخصی در Ulriches Web    
                                                       
 
صفحه شخصی در ROAD                                  صفحه شخصی در DRJI                         صفحه شخصی در SID


                                                  

صفحه شخصی در ISC                            صفحه شخصی در ویراساینس                                 صفحه شخصی در EuroPub

 

نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی:
http://dsme.hums.ac.ir/find.php?item=1.115.18.fa
برگشت به اصل مطلب