راهنمای رفرانس‌‌نویسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۴ | 
«راهنمای رفرانس‌نویسی»
 
منابع: باید برای هر مقاله‌ی ارسال شده، منابع به روز ارایه شوند. مسئولیت صحت منابع با نویسندگان مقاله است. برای کاهش خطا، بهتر است نویسندگان، خوانندگان مقاله را به متون اصلی ارجاع دهند. منابع بر اساس ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند و در انتها به‌ ترتیب شماره‌های ذکر شده در متن، فهرست شوند. تمامی منابع شامل منابع فارسی زبان نیز در فهرست منابع، به انگلیسی نوشته شوند. نام 6 نویسنده‌ی اول مقاله در منابع درج و برای بقیه از کلمه “et al.” استفاده شود. نحوه‌ی نگارش انواع منابع اعم از مقاله یا کتاب به شرح ذیل است:

- مقاله: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان). عنوان کامل مقاله. نام کامل مجله. سال انتشار؛ شماره مجله: صفحه.

 
Surnames and initials of the first six authors followed by et al. Title of manuscript. Name of journal. Year; Vol (no): Pages.
Example: Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Jackson B, Morris J, Kasseen K, et al. Longterm mortality after transfusion associated non A, non B hepatitis. The National Heart, Lung and Blood Institute study group. New England Journal Medicin.
1992; 27: 1906-11.

- کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان). عنوان کتاب. شماره چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار: شماره صفحه.
 
Surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.
Example: Kates M. Techniques of Lipidology. 2nd ed. New York: Elsevier; 1992: 172-5.


 
- فصلی از یک کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده فصل. عنوان فصل. نام خانوادگی و ابتدای نام نویسندگان کتاب. عنوان کتاب. شماره چاپ. محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار: شماره صفحه.
 
Surname and initials of the author(s) of the chapter. Title of the chapter. In: surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.
Example: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995: 465-78.


 
- مقاله ارایه شده در کنفرانس:
 
Example: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. Proceedings of the 7th world congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. 1992: 1561-5.

 
- کنفرانس: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان) گزارش. عنوان گزارش. نام سازمانی که در آن گزارش نوشته شده است: کشور، شهر. سال: شماره صفحه.
 
Surname and initials of the author(s) of the report. Title of the report. The name of the organization to which the report is written: country, city. Year: Pages.
Author (s). Title of the report. A report to x: Country, City. Year: pages.
 
- موضوعات نقل شده در اینترنت: نام خانوادگی و ابتدای نام نویسنده (های). عنوان.]  نقل از سال ماه روز[. موجود از: لینک سایت

 
Author (s). Title. [cited 2001 Mar 8]. Available from: http://....
Example: Esters GI, Cooker PG, RF Ittenbach. Effects of a unit of instruction in mental health on rural adolescents' conceptions of mental illness and attitudes about seeking help. [cited 2006 feb 10]. available from: http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2248/is_n130_v33/ai_21072048
 
- پایان‌نامه: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده پایان‌نامه. عنوان کامل پایان‌نامه. نام دانشگاه؛ سال: شماره صفحه.

 
Surname and initials of the author(s) of the thesis. (dissertation). Title of the Thesis. City: University; Year: pages.
Example: Bunker VM. Nutrition in the elderly with particular references to essential trace elements [dissertation]. Southampton England: univ. Southampton; 1987.
 
- مقاله غیر زبان انگلیسی: بایستی زبان اصلی مقاله در انتها، داخل پرانتز بیاید.

 
Example: Nedjat S, Majdzadeh R, Rashidian A. Admission of medical students from bachelor’s degree: why?Hakim Res J. 2007; 10(2): 1-7. (in Persian)

 
- کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان). عنوان کتاب. (ترجمه). نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده اصلی. نوبت ویرایش (اگر غیر از نوبت اول است). شماره چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار: شماره صفحه. (زبان).

مثالی از یک کتاب که به فارسی ترجمه شده است و از نسخه فارسی آن در مقاله استفاده شده است:

 
Example: Bagherloo S. End of Traditional Marketing Area. (Translation). Zimen S, ed. 2nd ed. Tehran: Mobaleghan Publication; 2004: 49-50. (in Persian)

بقیه موارد رفرنس‌نویسی باید مطابق اصول نگارش منابع ونکوور (Vancouver) باشد.
 

دفعات مشاهده: 223 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Development Strategies in Medical Education

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
Development Strategies in Medical Education by http://dsme.hums.ac.ir/ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.