دوره 3، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1395 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 55-62 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1261 مشاهده)

چکیده

مقدمه و هدف: : استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی اجتناب ناپذیر است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات ‌و ‌ارتباطات با مهارت‌های تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی95-94 بود.

روش‌ها: این پژوهش در زمره پژوهش‌های همبستگی-توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تشکیل می‌دادند. نمونه پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس 130 انتخاب شد. در این پژوهش از دو ابزار استفاده شد؛ پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده آزمودنی‌ها از فناوری اطلاعات ‌و ‌ارتباطات با تأیید روایی صوری توسط اساتید صاحب نظر به عنوان متخصص موضوع و پایایی 79/0 از طریق روش آلفای کرونباخ و پرسشنامه سنجش تفکر انتقادی ریتکس که دارای روایی و پایایی مقبول بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، استنباطی و آزمون همبستگی پیرسون و با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 18، استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات با تفکر انتقادی همبستگی مثبت(476/0=  r) وجود دارد و معنادار است (001/0= P Value).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، به دست‌اندرکاران و مجریان آموزش‌پزشکی توصیه می‌شود که زیرساخت های لازم جهت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دانشگاه‌ها جهت رشد تفکر انتقادی در دانشجویان فراهم سازند.

متن کامل [PDF 344 kb]   (1108 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۸/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۵/۸/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۲۱