دوره 7، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1399 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 50-60 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (518 مشاهده)
مقدمه: تمرکز در کلاس درس یکی از اساسی‌ترین عوامل مؤثر بر فرآیند یادگیری است که کم‌تر موردتوجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل اکولوژیک مؤثر بر تمرکز در کلاس درس از دیدگاه دانشجویان دانشگاه یزد در سال تحصیلی 96 انجام شد.

روش کار: این مطالعه به‌صورت توصیفی -تحلیلی بر روی 384 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد انجام شد. روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه دوقسمتی ویژگی‌های دموگرافیک و عوامل اکولوژیک 29 سؤالی بود. اطلاعات با استفاده از شاخص‌های پراکندگی مرکزی، تی‌تست و آنالیز واریانس در نرم‌افزار SPSS18 تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: صددرصد از افراد پرسشنامه‌ها را تکمیل نمودند. در حیطه مربوط به استاد «برخورد مناسب استاد با دانشجویان»‌ 33/1 ±12/4، در حیطه مربوط به دانشجو «حضور فعال در کلاس» 22/1±30/4 و در حیطه محیط «تعداد زیاد دانشجویان در کلاس» 59/0±74/4 بالاترین نمره مربوط به عوامل مربوط با کلاس را به خود اختصاص دادند. ساعت8 تا 10 صبح با فراوانی 208 نفر بهترین زمان تشکیل کلاس درس و ردیف جلو با فراوانی 298 نفر بهترین مکان نشستن در کلاس از دیدگاه دانشجویان گزارش شد.

نتیجه‌گیری: مسئولین امور آموزش و پشتیبانی دانشگاه یزد باید کارگاه‌هایی جهت ارتقاء مهارت برخورد اساتید در کلاس و همچنین چگونگی ایجاد انگیزه در دانشجویان برگزار کنند. همچنین رعایت استاندارد تعداد افراد در یک کلاس، زمان و مکان برگزاری کلاس نیز موضوعی است که باید در نظر گرفته شود.

کلیدواژگان: یادگیری، دانشجو، اکولوژی آموزش، کلاس درس، تمرکز

 
… لطفاً به مقاله به شکل زیر استناد کنید:

مرزبان آ، قانعیان م‌ت، ثروت ف‌ل، متقی ز، برزگران م. عوامل اکولوژیک مؤثر بر تمرکز در کلاس درس از دیدگاه دانشجویان: یک مطالعه مقطعی در شهر یزد. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، پاییز و زمستان 1399؛ 7 (2): 50- 60.

 

متن کامل [PDF 696 kb]   (90 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/2/28 | پذیرش: 1399/2/28 | انتشار: 1399/2/28