دوره 5، شماره 1 - ( بهار- تابستان 1397 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 25-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (372 مشاهده)
مقدمه و هدف: اعتیاد به اینترنت به عنوان یک اختلال روان‌شناختی در روان‌شناسی مطرح شده است. در این تحقیق به تأثیر وابستگی به اینترنت بر تعهد سازمانی پرداخته شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان‌های علوم پزشکی استان کرمانشاه می‌باشند که با استفاده از فرمولCochran حجم نمونه 181نفر به دست آمد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک، پرسش‌نامه وابستگی به اینترنت Young و پرسش‌نامه تعهد سازمانی Alen وMayer  بود. روایی پرسش‌نامه‌ها توسط اساتید و پایایی پرسش‌نامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه وابستگی بر اینترنت 81/0 و برای پرسش‌نامه تعهد سازمانی 79/0 به دست آمد.
یافته‌ها: از نظر شیوع وابستگی به اینترنت پرستاران 2/8 درصد معمولی، 7/71 درصد در حد خفیف، 8/18 درصد متوسط و 1/1 درصد در حد شدید قرار داشتند. هم‌چنین میانگین نمرات تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان‌های علوم پزشکی کرمانشاه نشان داد که میانگین تعهد سازمانی پرستاران (85/0 ± 05/3) است و در بین مؤلفه‌های تعهد سازمانی تعهد عاطفی بیشتر از سایر تعهدهای سازمانی در بیمارستان‌های علوم پزشکی کرمانشاه وجود دارد، ضریب همبستگی پیرسون بین وابستگی به اینترنت و تعهد سازمانی رابطه معنی‌داری (701/0-) به دست آمد که نشان‌دهنده رابطه منفی و معنی‌دار این دو مؤلفه است.
نتیجه‌گیری: هر چه قدر استفاده نامناسب و بیش ازحد از اینترنت در بین پرستاران بیمارستان‌های علوم پزشکی کرمانشاه کاهش داده شود تعهد سازمانی پرستارن افزایش پیدا خواهد کرد.
متن کامل [PDF 526 kb]   (228 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲۳