دوره 4، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 27-38 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


مربی دانشگاه پیام نور
چکیده:   (657 مشاهده)

مقدمه و هدف: سازمانی که از دانش برخوردار باشد، با چالش‌های موجود بهتر برخورد میکند و در عرصه رقابت موفق تر عمل نماید. در این تحقیق به بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت پرداخته می‌شود.
روش‌ ها: پژوهش حاضر پیمایشی از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایلام تشکیل می‌دهند، حجم نمونه  با استفاده از فرمول Cochran 187 نفر به دست آمد. برای جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک پاسخ‌دهندگان، مدیریت دانش Lavson و خلاقیت Dorabjee و همکاران استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و  ثبات درونی پرسش نامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد.
یافته ها: میانگین نمرات مدیریت دانش برای پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی17/3از 5 و میانگین نمرات خلاقیت98/2 از 5 به دست آمد که  نشان می‌دهد پرستاران شاغل در بیمارستان‌های علوم پزشکی دارای  سطح خلاقیت و مدیریت دانش متوسطی هستند. نتایج آزمون Pearson نشان داد بین مدیریت دانش و مولفه‌هایش با خلاقیت پرستاران رابطه مستقیم و معنا‌دار و جود دارد همچنین بین مولفه های مدیریت دانش، کاربرد دانش بیشترین همبستگی را با خلاقیت پرستاران داشت.
نتیجه‌گیری: پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایلام، می‌توانند  مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد آگاهانه در شناسایی دانش، ارزیابی، سازماندهی، ذخیره سازی و کاربرد آن به منظور افزایش خلاقیت در دانشگاه به کار گیرند.
 

متن کامل [PDF 457 kb]   (257 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۲