دوره 4، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 1-14 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1437 مشاهده)
مقدمه و هدف: معنویت در سازمان می‌تواند نیرویی قدرتمند و ژرف را برای زندگی سازمانی به ارمغان بیاورد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت معنویت سازمانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بوده است.
روش‌ها: روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، گروه نمونه (53 نفر) انتخاب و داده‌های مورد نیاز به وسیله پرسش‌نامه با طیف لیکرت جمع‌آوری گردید. روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 88/0 به دست آمد. داده‌های گردآوری شده با شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین، درصد، انحراف استاندارد)، آزمون T مستقل، تحلیل واریانس ANOVA و فریدمن تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده حاکی از آن است که معنویت سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی بالاتر از متوسط بوده و بین متغیرهای جنسیت، سن، سنوات خدمت و نوع استخدام اعضای هیأت علمی با دیدگاه آنان نسبت به معنویت سازمانی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: معنویت سازمانی در دانشکده پزشکی بالاتر از حد متوسط می‌باشد. وجود معنویت سازمانی بالا میان کارکنان سازمان از نقطه قوت هر سازمانی می‌باشد؛ چرا که معنویت سازمانی موجب افزایش بهره‌وری، خلاقیت، کاهش جابجایی، کاهش استرس و کاهش غیبت کارکنان می‌گردد و بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی کارکنان تأثیر مستقیم دارد.
 
متن کامل [PDF 303 kb]   (761 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۲