دوره 4، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 1-14 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
چکیده:   (356 مشاهده)

مقدمه و هدف: معنویت در سازمان می‌تواند نیرویی قدرتمند و ژرفی را برای زندگی سازمانی به ارمغان بیاورد. هدف اصلی پژوهش بررسی وضعیت معنویت سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بوده است.
روش‌ها: روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، گروه نمونه(53نفر) انتخاب و داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه با طیف لیکرت جمع آوری گردید. روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان، و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 88/0 بدست آمد. داده‌های گرداوری شده با شاخص‌های آمار توصیفی(میانگین، درصد، انحراف استاندارد)، آزمون T مستقل، تحلیل واریانس ANOVA و فریدمن تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده حاکی از آن است که معنویت سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی بالاتر از متوسط بوده و بین متغیرهای جنسیت، سن، سنوات خدمت، و نوع استخدام اعضای هیات علمی با دیدگاه آنان نسبت به معنویت سازمانی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: معنویت سازمانی در دانشکده پزشکی بالاتر از حد توسط می‌باشد. وجود معنویت سازمانی بالا میان کارکنان سازمان از نقطه قوت هر سازمانی می‌باشد؛ چرا که معنویت سازمانی موجب افزایش بهره‌وری، خلاقیت، کاهش جابجایی، کاهش استرس، و کاهش غیبت کارکنان می‌گردد و بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی، و رفتار شهروند سازمانی کارکنان تاثیر مستقیم دارد.
 

متن کامل [PDF 1688 kb]   (198 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۲