دوره 4، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 84-94 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشجو
چکیده:   (390 مشاهده)

مقدمه و هدف : امروزه یادگیری تیمی یک راه حل مناسب برای پاسخ به چالش‌هایی مانند مدیریت منابع انسانی، چالش‌های رقابتی و دستیابی به اثربخشی سازمانی است. هدف پژوهش حاضر مطالعه فعالیت‌های یادگیری تیمی اعضای هیئت علمی رشته فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی کل کشور می‌باشد.
روش ها: جامعه مورد مطالعه اعضای هیئت علمی رشته فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه‌های کل کشور بودند که به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارمورد استفاده پرسشنامه بود که برای تعیین یادگیری تیمی از 3 مولفه یادگیری درونی، یادگیری نیابتی و یادگیری زمینه‌ای در آن استفاده شد. بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق نشان داد که از روایی و پایایی مناسب برخوردار است. نتایج بوسیله آمارتوصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میزان فعالیتهای یادگیری تیمی درمیان اعضای هیئت علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دارای تفاوت معنی‌داری می باشد. به طوری که بین اعضا در گویه های فعالیتهای یادگیری درونی، زمینه‌ای و نیابتی متفاوت معنی‌دار وجود دارد. همچنین میانگین رتبه زنان در بسیاری از گویه‌های فعالیتهای تیمی بیشتر از میانگین رتبه‌های مردان بود.
نتیجه‌گیری: تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد فعالیت‌های یادگیری درونی در سطح متوسط قرار دارند و سطح فعالیت‌های یادگیری بیرونی پایین‌تر از سطح فعالیت‌های یادگیری درونی است.

متن کامل [PDF 725 kb]   (219 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۲