دوره 4، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 50-59 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


چکیده:   (341 مشاهده)

مقدمه و هدف: دانشگاه یک موقعیت آموزش رسمی است و فراگیران برای این که در این موقعیت موفق شوند، باید یادگیری مؤثر داشته باشند. از دیدگاه آموزشی، انگیزه تحصیلی، ساختاری چند وجهی است که با یادگیری و پیشرفت تحصیلی مرتبط است. همچنین بین وضعیت انگیزش تحصیلی دانشجویان با رفتارهای پر خطر بهداشتی،  رابطه معناداری وجود دارد. بر این اساس بر آن شدیم تا به بررسی وضعیت انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط در دانشجویان بپردازیم.
روش‌ ها: مطالعه مقطعی-تحلیلی حاضر به بررسی انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط در دانشجویان دانشکده های بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز پراخته است. 260 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها مقیاس انگیزش تحصیلی AMS می باشد. داده های گرد آوری شده به نرم افزار SPSS نسخه 19 وارد و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی، آزمون t-test، آنالیز واریانس و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمره انگیزش تحصیلی افراد شرکت کننده در پژوهش 84/0±31/4، میانگین نمره انگیزش درونی 07/1±33/4، انگیزش بیرونی 1±78/4 و بی انگیزشی 47/1±83/2 بود. در این مطالعه تنها بین انگیزش بیرونی در حیطه های تنظیم بیرونی و همسان کردن با وضعیت تأهل و رشته بهداشت عمومی ارتباط معناداری مشاهده شد (Pvalue<0.05).
نتیجه‌گیری: با وجود انگیزش تحصیلی بالاتر از حد متوسط در کلیه حیطه‌ها در این مطالعه، ضروری است مطالعات گسترده‌تری در زمینه شناسایی عوامل مرتبط با انگیزه تحصیلی دانشجویان صورت پذیرد تا بتوان از این طریق موجبات رشد و شکوفایی هرچه بیشتر آنان را فراهم نمود.
 

متن کامل [PDF 653 kb]   (192 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۲