دوره 4، شماره 1 - ( بهار- تابستان 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 27-39 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (896 مشاهده)

مقدمه و هدف: در راستای پاسخگویی اجتماعی، سند حداقل توانمندی های مورد انتظار از پزشک عمومی توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشک عمومی (مصوب سومین نشست شورای آموزش پزشکی عمومی مورخ 27/12/1388) تدوین شده است. این مطالعه به منظور خود ارزیابی اینترن های پزشکی و پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی جهرم از میزان توانمندی آنها در زمینه حداقل توانمندیهای مورد انتظار از پزشکان عمومی در ایران طراحی شده است.

روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی می باشد که در دانشگاه علوم پزشکی جهرم بر روی اینترن ها و پزشکان خانواده انجام گرفت. جامعه پژوهش پزشکان خانواده و اینترن های دانشگاه علوم پزشکی جهرم بود. در این مطالعه20 نفر اینترن به روش سرشماری و 20 نفر پزشک خانواده به روش تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا (ظریب آلفای کرونیاخ 75%) بود  که در 8 حیطه شامل: ارتقاء سلامت، مهارت های بالینی و ارتباطی، اقدامات عملی، نگرش و اخلاق پزشکی و مسؤلیت های قانونی، فن آوری اطلاعات، علوم پایه، پژوهش و ارتقاء فردی تهیه گردید و جمعاً شامل 83 گویه بود. داده ها وارد نرم افزار SPSS  نسخه 16 شده و با استفاده از آزمون tمستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: میانگین سنی پزشکان خانواده 7/30 سال و 45%  (9نفر) مذکر بودند. میانگین سنی اینترنها 5/24 سال و 80% مؤنث (16 نفر) بودند. توانمندی پزشکان خانواده بجز در حیطه پژوهش که متوسط بود در سایر حیطه ها قوی ارزیابی شدند،. توانمندی اینترن ها بجز در حیطه های پژوهش، ارتقای فردی و فن آوری اطلاعات که متوسط بودند، در سایر حیطه ها قوی ارزیابی شدند. مقایسه توانمندی اینترن ها با پزشکان خانواده در حیطه های هشت گانه با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد که بجز در حیطه پژوهش (19/0=P Value) در سایر حیطه ها تفاوت معنی دار وجود دارد (05/0> P Value ).

نتیجه‌گیری: ارتقای توانمندی دانش آموختگان در حیطه های  فن آوری اطلاعات، پژوهش، ارتقاء فردی و فراگیری مادام العمر ضروری است.

متن کامل [PDF 335 kb]   (354 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۱