دوره 3، شماره 1 - ( بهار- تابستان 1395 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 67-72 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی ایران
چکیده:   (2934 مشاهده)

مقدمه و هدف: امروزه سازمان‌ها برای رشد و تعالی خود، توجه ویژه‌ای به آموزش ضمن خدمت اثربخش دارند. هدف تحقیق حاضر، ارائه گزارشی از سطوح اول و دوم مدل کرک پاریک در خصوص اثربخشی دوره آموزش احیای قلبی ریوی (CPR) به پرستاران است.

روش‌ها: این پژوهش، یک پژوهش ارزشیابی برنامه به شیوه مقطعی و بر اساس مدل کرک پاتریک می‌باشد. بدین منظور دوره آموزشی CPR، به صورت کارگاه، برگزار و بر اساس مدل کرک پاتریک، مورد ارزشیابی قرار گرفت. 80 نفر نمونه به شیوه نمونه‌گیری آسان، در پژوهش شرکت داده شدند. دوره آموزش بر اساس سطوح واکنش و یادگیری مدل کرک پاتریک (سطوح اول و دوم مدل)، ارزیابی شد.

یافته‌ها: نمره مطلوبیت به دست آمده در سطح اول مدل، برابر با 32/0±2/4 بود. در سطح دوم یا سطح یادگیری مدل کرک پاتریک، با استفاده از آزمون محقق ساخته و به صورت پره تست - پست تست، نمره مطلوبیت برابر با 09/0±7/4 بود. تغییر حاصله در سطح یادگیری با استفاده از آزمون تی مستقل، تفاوت معنادار آماری را بین پره تست و پست تست نشان داد.

نتیجه‌گیری: هر چند ارزشیابی سطوح بعدی در دست اقدام است و هنوز نتایج آن برآورد نشده، لیکن نتایج مطالعه فوق نشان می‌دهد که آموزش ضمن خدمت CPR، دارای اثربخشی مطلوب بوده و مدل ارزشیابی کرک پاتریک را می‌توان به عنوان مدلی مناسب جهت ارزیابی اثربخشی دوره‌های ضمن خدمت پرستاران، مورد استفاده قرار داد.

متن کامل [PDF 926 kb]   (1928 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش مورد | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۵/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۵/۷/۲۸

فهرست منابع
1. 1. Rajeev P, Madan M, Jayarajan K. Revisiting Kirkpatrick’s model–an evaluation of an academic training course. Current science 2009;96(2):272-6.
2. 2. Ologunowa C, Akintunde B, Adu B. Manpower training and development: pathway to efficient organizational performance. development 2015; 9(1): 44-52.
3. 3. Chaichi P. Methods of in-service trainig. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance, Planning Center of Human Learning; 2002. [In Persian]
4. 4. Shoja K. Evaluate the effectiveness of training programs for staff of Mashhad Ferdowsi University. [Thesis]. Mashhad: Mashhad Ferdowsi University; 2011. [In Persian]
5. 5. Kirkpatrick DL. Evaluating training program: the four level. 2th ed. San Francisco: Berrett-Koehler Publisher; 1998.
6. 6. Curran VR, Fleet L. A review of evaluation outcomes of web-based continuing medical education. Medical education 2005;39(6):561-7.
7. 7. Bates R. A critical analysis of evaluation practice: the Kirkpatrick model and the principle of beneficence. Evaluation and program planning 2004; 27(3): 341-7.
8. 8. Pourjahromi Z, Ghafarian HR, Ghaedi H, Momeninejad M, Mohamadi M, Abasi A, etal. The effectiveness of training Course on"how to work with DC Shock Devices" for nurses, based on Kirkpatric Model. Iranian Journal of Medical Education 2011;11(8):896-901. [In Persian]
9. 9. Omar M, Gerein N, Tarin E, Butcher C, Pearson S, Heidari G. Training evaluation: a case study of training Iranian health managers. Human Resources for Health. 2009;7(1):20.
10. 10. Abbasian A, Salimi G, Azin R. Evaluation of Engineering Training: Survey the Effectiveness of Resistant Welding Training Course Based on Kirkpatrick Model, Irankhodro Co. as a Case Study. Journal of Iran Engineering Education. 2008;39(10):37-62. [In Persian]
11. 11. Bakhshandeh H, Ahmadi H, Behnam M, Mehrzad H. Evaluating the effectiveness of arbitration and coaching of the students based on Kirkpatrick's model. Journal of Sport Management 2014;5(4):168-71. [In Persian]
12. 12. Amiri-Mehr M. Evaluate the effectiveness of training courses Saipa Diesel Company according to Kirkpatrick model in summer, 2006. [Thesis]. Tehran: Shahid Beheshti University; 2007. [In Persian]
13. 13. Tavakol S. Assessment of learners reaction from short-term training courses for librarians of public library of Astan Quds Razavi on the first level of Kirkpatrick's model. Journal of Library and Information Science 2010; 2(6):1-16. [In Persian]
14. 14. Aoki T, Asada Y, Hiroe T, Tomizawa Y. Board 105 - Program Innovations Abstract Effectiveness of American Style CPR Training for Japanese Medical Students. Simulation in Healthcare 2013;8(6):403.